Januari 2019 – Advanced Berry Breeding B.V. heeft een nieuwe zusterorganisatie opgericht: Advanced Plants B.V.. Samen met een vijftal plantenkwekers gaat deze nieuwe onderneming frambozenplanten produceren. Advanced Plants is daarin de coördinator en het communicatieloket. De aanleiding om deze nieuwe organisatie op te richten is de toenemende vraag naar planten van de rassen van Advanced Berry Breeding.

De vijf aangesloten plantenkwekers zullen de opkweek verzorgen van moederplanten en verse plugplanten van alle bestaande en toekomstige rassen van Advanced Berry Breeding. Gezamenlijk willen ze werken aan een betere beschikbaarheid van kwalitatief goed en gezond plantmateriaal en tijdige levering. Een vast team bij Advanced Plants zorgt voor heldere en regelmatige communicatie naar haar klanten.

Advanced Berry Breeding en Advanced Plants verwachten een succesvolle samenwerking met alle klanten. Voor meer informatie bezoekt u de website van Advanced Plants via www.advancedplants.nl